OSP Czarna Sędziszowska Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Sędziszowska


ROK ZAŁOŻENIA 10.06.1928

 

Założyciele:

Juliusz Mielczarek - leśniczy
Michał Rudnicki - kierownik szkoły podstawowej
Józef Pipała - wójt wsi

1928-członkowie:
Juliusz Mielczarek, Michał Rudnicki, Józef Pipała, Antoni Siwiec,
Filip Borek, Andrzej Majka, Jan Krypel, Jan Świder, Józef Rokosz, Tadeusz Jankowski, Józef Zawisza, Józef Grzech, Stanisław Skwirut, Julian Skwirut, Jan Siwiec, Jan Bąk, Józef Trojan, Marcin Pipała, Antoni Basara

1928 Zarząd:


Roman Basara – naczelnik
Jan Grzech- z-ca naczelnika
Antoni Skwirut- sekretarz
Roman Grzech-skarbnik
Roman Siwiec-gospodarz

12 stycznia 1930 r. zakupiono w firmie „Strażak" w Warszawie ręczną sikawkę typu „TRYUMF" z osprzętem, 15 m węży tłocznych, 4 m węży ssawnych, zakupiono również mosiężną sygnałówkę oraz 15 szt. mundurów wyjściowych. Etatowym trębaczem został Antoni Siwiec. W tym też roku wybudowano skromna remizę drewnianą, która przez 35 lat zapewniała miejsce na składowanie sprzętu jednostki. Zapewniono również etatowe zaprzęgi konne do przewozu sikawki do akcji od gospodarzy Antoni Siwiec, Antoni Skwirut, Roman Chmiel, Tomasz Majka.


Podczas działań wojennych w sierpniu 1944 odnotowano 4 pożary budynków mieszkalnych. Po wojnie uzupełniono szeregi OSP o nowych członków.
W roku 1956 jednostka otrzymuje motopompę M-800 zakupiono również syrenę ręczną. W związku z tym , że w sąsiedniej wsi Cierpisz powstała OSP przekazano ręczną sikawkę"TRYUMF" protokołem 22.10.1957 r. dla tej jednostki.


20.10.1957 r. na Walnym Zebraniu zapadła decyzja o potrzebie budowy Domu Strażaka. Zaczęto produkcję pustaków systemem gospodarczym. W 1961 wykonano fundamenty, a w 1963 przy dotacji z Urzędu Gminy oraz ze środków własnych stanął budynek w stanie surowym. Do użytku oddano go w 1967. Obecnie w budynku mieści się poczta, biblioteka, ośrodek zdrowia, mieszkania dla lokatorów oraz sala widowiskowa i remiza.
Z okazji 60-lecia OSP 17.05.1989 r. zarząd wojewódzki OSP nadaje sztandar organizacyjny OSP Czarna. Uroczystość nadania odbyła się 15.10.1989. w 1986 r. jednostka otrzymuje druga motopompę M-800.

05.05.1992 r. jednostka zakupuje w fabryce samochodów Lublin samochód „ŻUK" z wyposażeniem za 64 tysiące zł. Dotacja z UMiG (40 ml. Środki własne 24 miliony). W tym samym roku jednostka bierze udział w gaszeniu dużego pożaru lasu 40 ha na terenie miejscowych lasów. W tym też roku wykonano nowy dwuspadowy dach nad całym budynkiem kryty blachą.

7.10.2009r Dzięki staraniom zarządu, przy współpracy z gminą Sędziszów Małopolski. jednostka OSP w Czarnej zakupiła wóz bojowy marki Renault S170, typu GBA ze zbiornikiem na 3000 litrów .

Od roku 2007r. nasza jednostka, wspólnie z miejscowymi szkołami, współorganizuje Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. 

Najcześciej czytane na naszej stronie